هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان گلستان
نام نام خانوادگی سمت تلفن آدرس دفتر
حسین کبودوند خزانه دار  09113740570 گلستان - مینودشت 
 --------------- ----------  ------------- ------------  --------------- --------------
نام نام خانوادگی سمت تلفن آدرس دفتر
هادی لشکربلوکی عـضوهیات مدیـره  09111714286 گلستان -بندرگز
  -----------------  ---------- ------------  ------------  ---------------   -------------
نام نام خانوادگی سمت تلفن آدرس دفتر
علیرضا  ظفرشکورزاده  نایـب ریس  09113726470  گلستان - گنبد
  -----------------  ---------- ------------  ------------  ---------------  ------------- 
نام نام خانوادگی سمت تلفن آدرس دفتر
محمدجعفر   کرامت  عضو هیــات مدیره  09117700900  گلستان - گرگان
  ----------------- ----------   ------------  ------------  --------------- ------------- 
نام نام خانوادگی سمت تلفن آدرس دفتر
مصطفی   برنا د بــیــر  09101109002  گلستان - گرگان
  -----------------  ---------- ------------   ------------  --------------- ------------- 
نام نام خانوادگی سمت تلفن آدرس دفتر
عرازمحمد   کمالی رئیـس  09119713700 گلستان - آق قلا 

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017