نمایش # 
عنوان نویسنده
مدیران محترم دفاترپیشخوان دولت اطلاعیه در خصوص انعقاد و تمدید قرارداد همراه اول نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
گواهینامه ارزش افزوده :قابل توجه دفاتر پیشخوان ارایه دهنده خدمات تلفن همراه نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
اطلاعیه تاییده تحصیلی /و قرارداد جدید پست تاییده تحصیلی از مورخه 96/07/17 نوشته شده توسط مدیریت
تعرفه جدید ارایه خدمات دفاتر پیشخوان دولت نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
ابراز همدردی با همکار محترم سرکار خانم شریعتی نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
پیش نویس آئین نامه اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
آگهی تغییرات انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان گلستان نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
نامه استعفای آقای کبودوند و پاسخ اعضای هیت مدیره نوشته شده توسط مدیریت
نامه دبیر محترم کارگروه خانم کاویانی به کلیه دستگاه های اجرایی استان :ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت مورد تایئد کارگروه نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
نامه لغو فراخوان کارگزاری دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان استانداری به مدیر کل تامین اجتماعی استان نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017