نمایش # 
عنوان نویسنده
سوم دیماه روز ملی ثبت احوال گرامیباد نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
اطلاعیه شرکت گاز استان مخصوص دفاتر پیشخوان دولت شهرستان گرگان نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
اطلاعیه مخصوص دفاتر پیشخوان دولت شهر ستان گرگان نوشته شده توسط مدیریت
مدیران محترم دفاترپیشخوان دولت اطلاعیه در خصوص انعقاد و تمدید قرارداد همراه اول نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
گواهینامه ارزش افزوده :قابل توجه دفاتر پیشخوان ارایه دهنده خدمات تلفن همراه نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
اطلاعیه تاییده تحصیلی /و قرارداد جدید پست تاییده تحصیلی از مورخه 96/07/17 نوشته شده توسط مدیریت
تعرفه جدید ارایه خدمات دفاتر پیشخوان دولت نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
ابراز همدردی با همکار محترم سرکار خانم شریعتی نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
پیش نویس آئین نامه اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی
آگهی تغییرات انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان گلستان نوشته شده توسط هادی لشکربلوکی

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017