خدمات وزارت آموزش و پرورش /الزام استفاده از مهر اصلی دفتر(دایره ای )در تاییدیه تحصیلی

برای مشاهده خبر ادامه مطلب را کلیک کنید

  
به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت استان ارائه کننده خدمات وزارت آموزش و پرورش میرساند ،از تاریخ 01.10.94  در صورتی که مهر مندرج در تاییدیه تحصیلی براساس نمونه فوق نباشد،کلیه تاییدیه های ارسالی برگشت داده خواهد شد. لذا از کلیه دفاتر تقاضا می شود از استفاده هرگونه مهر دیگر(مستطیل،مربع و ...) برای مهرکردن تاییدیه های پرینت شده خودداری فرمایند.
لازم به ذکر است: خدمات مربوط به تاییدیه تحصیلی از تاریخ 94/10/01 صرفا بروی طرح SIN ارائه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت گلستان،پیرو مذاکرات حضوری با رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش استان در خصوص رعایت ننمودن دستور العمل اجرائی تائیدیه تحصیلی  تعدادی از  مدیران دفاتر پیشخوان دولت

استان نسبت به درج مهر  و امضاء  امتناع ورزیده و بدون مهر و امضاءاز طریق پست به دانشگاه مورد درخواست متقاضی ارسال می نمایند.لذا با توجه به اهمیت  موضوع نسبت به ممهور نمودن فرم تائیدیه تحصیلی به همراه امضا مدیر دفتر و رعایت

تذکرات ضروزی الزامی می باشد. 

 

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017