الزام به رعایت دستور العمل تائیدیه تحصیلی از سوی دفاتر پیشخوان دولت استان گلستان

برای مشاهده خبر ادامه مطلب را کلیک کنید

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت گلستان،پیرو مذاکرات حضوری با رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش استان در خصوص رعایت ننمودن دستور العمل اجرائی تائیدیه تحصیلی توسط تعدادی از دفاتر پیشخوان استان نسبت به درج مهر دفتر و امضاء مدیر دفتر امتناع ورزیده و بدون مهر و امضاءاز طریق پست به دانشگاه مورد درخواست متقاضی ارسال می نمایند.لذا با توجه به اهمیت  موضوع نسبت به ممهور نمودن فرم تائیدیه تحصیلی به همراه امضا مدیر دفتر و رعایت تذکرات ضروزی الزامی می باشد.  

تذکرات ضروري : 

1( مسئولین دفاتر پیشخوان خدمات دولت به هیچ وجه مجاز به ارائه برگه تاییدیه تحصیلی بصورت مستقیم به

دانش آموز حتی برای یک لحظه نخواهند بود و تخلف از این امر نشر غیر مجاز اسناد دولتی تلقی خواهد شد.

2( برگ تاییدیه تحصیلی صادر شده بدون مشخصات و مهر و امضا دفتر صادر کننده ارزش قانونی نخواهد داشت .

3( بعد از دریافت پاسخ تاییدیه تحصیلی، کاربر موظف است تا حداکثر 24 ساعت تاییدیه متقاضی را چاپ و ممهور

به مهر دفتر کرده و به مرکز مورد تقاضای متقاضی پست نماید.

4( ثبت درخواست تاییدیه تحصیلی برای کلیه موسسات و مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه ها و شرکت های

معتبر بلامانع است. کاربر میتواند در صورت نیاز از متقاضی معرفی نامه از شرکت مربوطه درخواست نموده و

اعتبار شرکت را بررسی نماید.

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017