------------اطلاعیه مهم------------نماینده فعال در هر شهرستانها

برای مشاهده متن اطلاعیه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

با عنایت به ضرورت وجود نماینده فعال در هر شهرستان ، بدین وسیله از کلیه مدیران دفاترجهت همکاری دعوت به عمل می آید.

موارد همکاری:

1- رابط بین انجمن و دفاترپیشخوان شهرستان

2-رایزنی با مسئولین دستگاه های تامین کننده خدمات شهرستان

3-همکاری با کمیته های فرعی انجمن (کمیته حقوقی ، مالی ، آموزشی و ...)

درصورت تمایل ، مراتب را کتبا به دفتر انجمن اعلام نمایند.

----------------------------------------------------------

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017