قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان گلستان


پیرو اطلاعیه قبلی و نظر به اینکه دریافت مبلغ بیش از نرخ مصوب ،  در حوزه ارائه خدمات بر اساس مصوبه کارگروه راهبری ممنوع می باشد و تاکید به ضرورت حفظ حقوق شهروندان نیز از اولویتها می باشد.


با توجه به نظارت محسوس و نامحسوس از مشتریان و فرصت داده شده از کلیه دفاتر درخواست میشود در رعایت نرخ مصوب اقدام نمایند بدیهی است عدم توجه به این اطلاع رسانی منجر به قطع سرویس دفاتر خاطی خواهد شد .

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017