قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان

 

نظر به اینکه خدمات تائیدیه تحصیلی  طی تفاهم نامه ایی  ما بین وزارت آموزش و پرورش و کانون دفاتر پیشخوان منعقد گردیده منحصراً به دفاتر پیشخوان دولت واگذار گردیده است وشرکت پست فاقد سامانه فوق الذکر میباشد. متاسفانه مشاهده گردیده است شرکت مذکور اقدام به جمع آوری مدارک متقاضیان نموده و طی قراردادی با دفتر پیشخوان مبادرت به ارائه خدمت تایید تحصیلی مینماید . از آنجائیکه  هر گونه خدمات درگاه پیشخوان بصورت تجمعی تخلف محسوب میگردد. کانون دفاتر پیشخوان با دفاتر خاطی برخورد خواهد نمود .
ضمناً کانون دفاتر پیشخوان اقدام لازم جهت مسدودی سامانه یکی از دفاتر شهرستان گنبد که مبادرت به تخلف نموده است را مبذول داشته است .

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017