پیگیری جلوگیری از بازگشائی دفاتر کارگزاری تامین اجتماعی

 

به اطلاع مدیران دفاتر استان می رساند نظر به گزارش واصله از سوی برخی از دفاتر سطح استان مبنی بر  واگذاری پرئانه های جدید فعالیت کارگزاری تامین اجتماعی از سوی سازمان مذکور  پیگیری های متعددی بهمراه برخی از مدیران دفاتر استان توسط هیئت مدیره صورت پذیرفته و موضوع به دستگاههای نظارتی منعکس گردیده است . 

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017