قابل توجه دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال

 قابل توجه مدیران دفاتری که خدمات ثبت احوال انجام میدهند

به اطلاع آندسته از مدیران دفاتر پیشخوان دولت که خدمات ثبت احوال ارائه می نمایند میرساند، از تاریخ 95/08/01 دریافت تعرفه متقاضیان خدمات ثبت احوال در تمام دفاتر پیشخوان از طریق PC- POCپیشخوان انجام می گیرند و از پذیرش درخواست های خدمات هویتی از دفاتر پیشخوان غیر از مبادیفوق خوداری گردد، اگر چنانچه مدیرانی که موفق به ثبت نام PC- POC پیشخوان نشده اند در اسرع وقت نسبت به ثبت نام  PC -POC  پیشخوان اقدام نمایند در غیر این صورت درگاه خدمات ثبت احوال قطع میگردد

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017