اطلاعیه آموزش و پرورش در خصوص کارمزد ثبت تاییدیه تحصیلی و هزینه پست

اطلاعیه شماره (17) خدمات وزارت آموزش و پرورش /در خصوص کارمزد ثبت تاییدیه تحصیلی و هزینه پست

نظر به فشار های وارده در خصوص هزینه های ارسال پستی ومغایرت های حاصل از این امر که منجر به بروز مشکلاتی برای مردم و دفاتر شده است.  بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور می رساند نرخ خدمات تاییدیه تحصیلی برای 142،300 ریال بدون احتساب هزینه  پستی  می باشد. و هزینه پستی مبلغ 32،700 ریال با احتساب مالیات ارزش افزوده به صورت مجزی دریافت و رسید خدمات به مراجعه کنندگان تحویل گردد.

بدیهی است دریافت هر گونه هزینه مازاد براین مبالغ مشمول قطع سرویس خواهد شد.

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017