قطع کلیه سرویس های درگاه پیشخوان

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت استان میرساند  به دلیل بروز رسانی در  در مرکز داده سازمان فن آوری اطلاعات ایران از ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 06/08/95 تا ساعت 24 کلیه سرویس های درگاه پیشخوان و سامانه های مرتبط خارج از دسترس خواهد بود.

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017