قابل توجه مدیران دفاتر استان دارای بیمه نامه تضامین سرمد

 

حسین کبودند رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان گلستان گفت:با توجه به پیگیری های بعمل آمده با سر پرستی بیمه سرمد مستقر در تهران مقرر گردید ان دسته از مدیران دفاتر پیشخوان که بیمه نامه تضامین سرمد را خریداری نمودند تا پایان روز کاری سه شنبه مورخ 1395/08/11 تصویر بیمه نامه خود را به دبیر خانه انجمن ارسال نمایند.تا در صورت امکان و موافقت شرکت مذکور نسبت عودت و استرداد بخشی از وجه آنان اقدام مقتضی بعمل آید.
وی گفت: با توجه به جامعه مخاطب دفاتر در حوزه بیمه نامه تضامین سرمد که طبعاً همه دفاتر را دربرنمی گیرد لازم است دفاتر هرچه سریعتر اقدام نمایند.لذا ضرورت دارد تا مدیران دفاتر استان با توجه به محدودیت زمانی در این خصوص اقدام عاجل به عمل آورند.
اطلاعات بعدی متعاقبا طی اطلاعیه اعلام خواهد شد.

 

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017