فاز دوم ثبت نام چاه های فاقد پروانه برای دفاتر پیشخوان

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان استان گلستان میرساند طی پیگیری های مستمر انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت با اداره امور اب منطقه ایی استان در خصوص تعیین و تکلیف چاه های فاقد پروانه مرحله دوم  ثبت نام برای دفاتر متقاضی فقط تا پایان روز سه شنبه میباشد . لذا دفاتر درخواست کتبی خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1395/09/23به  دفتر انجمن ارسال نمایند.

بدیهی است  درخواست هایی که بعد از تاریخ اعلام شده ارسال  میگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017