10/12 1395

اطلاعیه خدمات ثبت احوال/ اختلال در سیستم ثبت احوال

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال می رساند بعلت تغییرات در سرورهای کیهان ثبت احوال ،سرویس های آن سازمان دارای اختلال  می باشد که انشالله پیرو هماهنگی انجام شده تا ساعاتی دیگر مرتفع خواهد شد.

روابط عمومی انجمن  صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی گلستان