اطلاعیه دوّم برگزاری مجمع

 

به اطلاع مدیران دفاتر سطح استان می رساند نظر به پیش رو داشتن مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدینوسیله 

موارد ذیل جهت یادآوری متذکر می گردد ./

1.افرادی واجد شرایط حضور در مجمع می باشند که در انجمن صنفی اصالتا" عضویت داشته و دارای پروانه پیشخوان خدمات دولت

بنام خود باشند   

2.چنانچه افراد در مجمع عمومی تمایل به انتقال وکالت به شخص دیگری جهت اتخاذ تصمیم و آرای ماخوذه

 می باشند می بایست به افرادی که واجد شرایط حضور در مجمع یا عضو مجمع بوده وکالت دهند.

3. اعضای واجد شرایط مطابق با اساسنامه و تائید خزانه دار مشخص می گردند

                                                                                                                                                                              

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017