اسامی واجدین شرایط کاندیداتوری بازرسی و هیئت مدیره

به اطلاع مدیران دفاتر استان می رساند نظر به درخواستهای ارسالی و بررسی و تطبیق شرایط کاندیداتوری درخواست کنندگان نتیجه نهائی بشرح ذیل جهت اطلاع اعلامی گردد.

اسامی کاندیداتوری هیئت مدیره : 1. حسین کبودوند 2.مصطفی برنا 3.محمدجعفر کرامت 4.عراز محمد کمالی 5.علیرضا ظفر شکورزاده 6.حسن کاملی 7.حسن هاشم پور

8. شاهرخ بازور 9.حسین جلال 10.جعفر قربانی 11. عارف احمدی

اسامی کاندیداتوری بازرسی : 1. رضا پناهی 2. عباسعلی نسرکانی

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017