لزوم پرفراژ قبوض مشترکین

کلیه دفاتر پیشخوان دولت استان ،جهت احترام به حقوق شهروندی،تکریم ارباب رجوع و پیشگیری از تخلف کلیه دفاتر پیشخوان دولت استان ،مکلفند نسبت به پرداخت آنلاین قبوض و پرفراژآن اقدام نمایند لذا در صورت گزارش بازدید کنندگان مبنی بر عدم انجام موارد فوق،با دفاتر متخلف برخورد قانونی صورت می پذیرد.

 

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017