نرخ اظهارنامه مالیاتی

 

 

مفاصا حساب مالیات مشاغل خودرویی

142،800 ریال

صدور صورت حساب مالیاتی( موعدی جدید) (اظهار نامه)

10،4000 ریال

 

سقف نرخ

            اظهارنامه بند الف

267600 ریال

           اظهار نامه بند ب

192000 ریال

          اظهارنامه بندج

172800 ریال

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017