اطلاعیه مهم معاونت فناوری اطلاعات دفاتر پیشخوان

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت استان میرساند کانکشن های شبکه امن دفاتر پیشخوان (SIN) و ثبت احوال  صرفا جهت ارائه خدمات نوین دولت الکترونیک در اختیار دفاتر پیشخوان قرار گرفته است، لذا هرگونه استفاده غیر از ارائه خدمات مردمی از اطلاعات درگاه خدمات دولتی، جرم تلقی شده و در صورت مشاهده دسترسی دفتر قطع و موضوع جهت اقدامات آتی به مراجع قانونی ارجاع خواهد شد.

موارد غیرمجاز:

- استفاده از روتر جهت اتصال کانکشن های  شبکه SIN و ثبت احوال بدون اخذ تاییدیه از بخش امنیت کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت. این تاییدیه به دفاتری داده خواهد شد که تنظیمات روتر آنها توسط کارشناس نصب مجاز انجام شده باشد و تنظیمات داخلی روتر توسط کارشناسان امنیت چک شده باشد. (کارشناس مجاز به نماینگان فنی استانی کانون یا کارشناسان مستقلی گفته میشود که آموزش لازم، ضمانت نامه امنیتی و قرارداد عدم افشای اطلاعات با شرکت فناوران پیشخوان ایرانیان داشته باشند.) با توجه به تغییرات آینده، نصب روتر حتی بصورت مجاز برای شبکه SIN  توصیه نمیگردد.

خطرات استفاده از روتر غیر مجاز

  • واکشی اطلاعات هویتی و شخصی مشتریان دفتر توسط شخص یا شرکت نصب کننده روتر
  • امکان سو استفاده یا سرقت اطلاعات توسط شخص یا شرکت نصب کننده روتر از شبکه دفتر، اطلاعات هویتی ، اطلاعات بانکی و غیره  بدون اطلاع مدیر دفتر از راه دور

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017