اطلاعیه تمدید پروانه

قابل توجه مدیران دفاتر: برای دریافت پروانه تمدیدی خود حداقل سه ماه قبل از انقضاء تاریخ پروانه جهت تکمیل پرونده  به انجمن استان مراجعه نمایند..در غیر اینصورت کارگروه استانی هیچگونه اقدامی قبل از تاریخ اعلام شده بعمل نمی آورد و مسئولیت آن به عهده شخص مدیر دفتر می باشد.

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017