ارائه خدمات سازمان منابع طبیعی

به اطلاع مدیران دفاتر استان می رساند در راستای انعقاد تفاهم نامه با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان مقتضی است دفاتر استان جهت ارائه خدمت از تاریخ درج خبر حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به شرکت در آزمون ارائه خدمت مندرج در سامانه آموزش الکترونیکی کانون کشوری و کسب امتیاز مربوطه اقدام و سپس نسبت به درخواست کتبی بصورت همزمان پس از قبولی در آزمون در تاریخ مذکور جهت ارسال به دفتر انجمن صنفی نیز اقدام گردد. بدیهی است پس ازپایان وقت اداری تاریخ 96/05/21 به درخواستهای آتی هیچ گونه ترتیب اثری از سوی مراجع ذیصلاح داده نمی شود

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017