نظارت و بازرسی

به اطلاع مدیران دفاتر سطح استان می رساند کمیته بازرسی و نظارت کارگروه استانی متشکل از نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی شمالشرق کشور، نماینده استانداری ، نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده تشکل صنفی در روزهای آتی در نظر دارد به جهت بازدید کنترل کیفی و کمی ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت سطح استان بازدید ادواری نیز داشته باشد.لذا بدیهی است همکاری با بازرسان مطابق با مفاد آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت الزامی بوده و فراهم نمودن استانداردهای اولیه امکانات دفتر و  ارائه خدمات با کیفیت به جهت رعایت تکریم ارباب و رجوع در رتبه بندی دفاتر حائز اهمیت نیز خواهد بود.جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب در صفحه بعد نیز رجوع فرمائید:

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017