اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام

به اطلاع مدیران دفاتر استان می رساند نظر به تقاضای تمدید مهلت ثبت نام از سوی مدیران دفاتر سطح استان و رایزنی بعمل آمده توسط هیئت مدیره با توافق اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گلستان مهلت مقرر فقط برای آخرین بار تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 96/05/28 تمدید گردیده و پس از آن به هیچ وجه به درخواستهای واصله از سوی دفاتر سطح استان پاسخی داده نمی شود . بدیهی است پس از پایان وقت مذکور این انجمن هیچ گونه حمایتی را از دفاتر مذکور نمی تواند داشته باشد./

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017