اطلاعیه مهم در خصوص خدمت اداره کل منابع طبیعی

به اطلاع مدیران دفاتر استان می رساند با عنایت به اتمام مهلت ثبت نام و ارائه درخواست خدمات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان فهرست دفاتر طی لیستی به اداره کل منابع طبیعی ارسال و پس از بررسی و عقد قرارداد و آموزش ، خدمات توسط این دفاتر به مردم ارائه می گردد.

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017