اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه مدیران دفاتر سطح استان ، بدینوسیله به اطلاع می رساند برابر ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقتضی است با مامورین آمار با ارائه کارت شناسائی معتبر برابر ضوابط مندرج در بخشنامه نهایت همکاری را داشته باشید.مسئولیت عدم رعایت موضوع بعهده دارنده پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت نیز می باشد

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017