نامه استعفای آقای کبودوند و پاسخ اعضای هیت مدیره

 هئیت مدیره محترم انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان گلستان    

     سلام علیکم

   احتراماً با عنایت به اینکه اینجانب بیش از یک دوری دوساله بعنوان ریاست تشکل صنفی و همچنین پیش از این چندین دوره درسمتهای بازرسی و خزانه داری در خدمت اعضاء محترم بوده ام.  در تمام این سالها یگانه هدفم که مقدس ودر اولویت زندگیم بوده، رشد وپیشرفت، کسب امتیازات قانونی و رتق وفتق امور بحق همکارانم در سطح استان بوده است.   همانگونه که مستحضرید انجمن صنفی تشکلی است که تمامی اعضای آن می بایستی درجهت رشد و موفقیت وپیشبرد اهداف مجموعه همکاری و تلاش داشته باشند که بحمدالله اعضاء محترم هئیت مدیره ، دبیر و بازرس محترم تشکل صنفی به این موضوع دقت نظر داشته که جای تشکر و قدردانی نیز دارد.  لذا با توجه به توانایی ها و قابلیتهای بالقوه همه عزیزان، شایسته است هر یک از دیگر اعضاء هئیت مدیره نیز فرصت تجربه مسئولیت صنفی را داشته باشند .  بدین ترتیب در صورت قبول استعفاء بنده ازسمت ریاست تشکل صنفی علاوه برآنکه فشار کاری در مجموعه بین اعضاء تقسیم می شود. اینجانب توقعات به حق خانواده و کادر دفتری خویش را برآورده می سازم. در پایان ضمن طلب حلالیت از تک تک دفاتر استان انشاء الله به شرط حیاط و توفیق ودرصورت صلاح دید اعضاء هئیت مدیره درسمتهای دیگر تشکل صنفی کماکان خدمتگزار دفاتر استان خواهم بود.  

                                                                                                                                                                                                                    با تشکر- حسین کبودوند   

                                                                                                                                                                                                                                   رئیس تشکل صنفی دفاترپیشخوان استان 

 

پاسخ هیئت مدیره انجمن صنفی دفاترپیشخوان دولت : به نامه استعفای آقای حسین کبودوند از ریاست انجمن صنفی ضمن پذیرش استعفاء طی بیانه ائی اعلام میدارد

با سلام احتراماً ضمن پذیرش استعفای جنابعالی بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را به خاطر تلاش های صادقانه جنابعالی در طول مدت تصدی ریاست انجمن صنفی اعلام می داریم .  اطمینان داریم همچون گذشته به عنوان یک جهاد گر شایسته ، همکاران هیئت مدیره انجمن صنفی را از خدمات خود بهره مند خواهید کرد . انجمن صنفی نیز از توانمندی جنابعالی در پیشبرد و توسعه این تشکل به نحو مطلوب استفاده خواهد نمود. موفقیت شما را در کلیه مراحل زندگی از باریتعالی مسالت داریم .

                                                                         هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان گلستان  

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017