اطلاعیه تاییده تحصیلی /و قرارداد جدید پست تاییده تحصیلی از مورخه 96/07/17

قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان دولت

پیرو ابلاغیه سازمان حمایت و بخشنامه شماره 1912-96 مورخ 04/07/96 کانون با توجه به آماده شدن زیرساخت های  لازم از ساعت 12 مورخ 17/07/96 هزینه پست مربوط به سرویس تاییدیه تحصیلی(37253 ریال) مستقیماً به حساب پست واریز می گرددو دفاتر برای پست تاییدیه تحصیلی مبلغ پرداخت نخواهند کرد. همچنین حق السهم دفاتر از محل مرسوله های پستی نیز کما فی السابق بر اساس قرارداد فی ما بین دفاتر و پست خواهد بود. 

فرآیند انجام کار به شرح زیر می باشد:
بعد از بروزرسانی سرویس تاییدیه تحصیلی:
پس از ثبت تاییدیه تحصیلی و دریافت پاسخ از آموزش و پرورش هنگام پست در سامانه جامع قبول پست نسبت به درج شماره پرونده اخذ شده از کارتابل پرونده های ارسال نشده ( سایت پیشخوان) اقدام نموده و از قرارداد جدید سراسری (تاییدیه تحصیلی2) استفاده خواهند کرد و مبلغی پرداخت نخواهد شد.

شایان ذکر است تاییدیه های ثبت شده  قبل از تاریخ مذکور (ساعت 12 روز 17 مهر 96)کما فی السابق مشمول  قرارداد سراسری 446 پست خواهد شد.

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017