پیش نویس آئین نامه اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت

 

«پیش نویس آئین نامه اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت»

با توجه به مفاد این پیش نویس ، از کلیه دفاتر درخواست میشود نظر به حساسیت موضوع، ضمن مطالعه دقیق این متن، از نقطه نظرات خود کانون را مطلع فرمائید.

جهت دانلود کلیک کنید


اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت


پیش نویس آئین نامه اجرایی


روابط عمومی انجمن  صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گلستان

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017