اطلاعیه مخصوص دفاتر پیشخوان دولت شهر ستان گرگان

به اطلاع کلیه مدیران  دفاتر پیشخوان دولت شهرستان گرگان میرساند پیرو مذاکرات حضوری ریس انجمن صنفی با ریاست محترم کانون درخصوص افزایش دفاتر ارایه دهنده خدمات خودروهای فرسوده ،  آندسته از مدیران  محترم  دفاتر پیشخوان دولت شهرستان گرگان که تمایل به ارایه این خدمت را دارند با درخواست کتبی تا مورخه 96/09/11 به دفتر انجمن صنفی قبل از ساعت 12 ظهر اقدام فرمایئد .توجه داشته باشید به درخواست های بعد از ساعت تعین شده و همچنین تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان گلستان 

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017