اطلاعیه شرکت گاز استان مخصوص دفاتر پیشخوان دولت شهرستان گرگان

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان شهرستان گرگان میرساند با عنایت به تغییر سامانه الکترونیکی خدمات شرکت گاز و اعطای یوزر و پسورد جدید دفاتر متقاتضی جهت ارائه خدمات شرکت گاز درخواست کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 96/09/25 قبل از ساعت 12 ظهر به انجمن صنفی ارسال نمائید.لازم به ذکر است به درخواست های بعد از زمان قید شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت گلستان

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017