فراخوان طرح مهر شبکه دولت ویژه دفاتر پیشخوان دولت

به اطلاع دفاتر پیشخوان دولت میرساند با عنایت به راه اندازی شبکه دولت (مکاتبات اداری)  در درگاه پیشخوان دولت ،آن دسته از دفاتری که مایل به ارایه  خدمت فوق  می باشند  می توانند با تهیه مهر ویژه خدمات شبکه دولت ودرخواست کتبی ممهور به مهر جدید خدمات  شبکه دولت به دبیر خانه انجمن صنفی ارسال تا نسبت به فعال سازی کد دفتر در سامانه و پس از طی نمودن دوره  آموزش مجازی نسبت  به ارایه خدمت از سوی دفاتر متقاضی اقدام گردد.

 

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017