حسب دستور ریاست محترم کارگروه کلیه دفاتر می بایست به شرکت در کارگاه آموزشی درگاه و مجوز اخذ خدمت فوق اقدام نمایند .

لازم به ذکر است حتما باید مهر مخصوص به مکاتبات اداری توسط دفاتر تهیه و طی نامه ایی به انجمن اعلام گردد.

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017