نرخ جدید خدمات مالیاتی و اظهار نامه های سند الف،ب ، ج ، اعلام شد.

قیمت خدمات مالیاتی و اظهار نامه های سند الف و ب و ج

بر اساس مصوبه شورای نرخ گذاری کارگروه راهبری کشور نرخ خدمات مالیاتی و  اظهار نامه های بند الف و ب و ج بشرح زیر می باشد.

نام خدمت

سقف نرخ (ریال)

مفاصا حساب مالیات مشاغل خودرویی

166420

صدور صورتحساب مالیاتی(مودی جدید)

110240

اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل (انفرادی) موضوع بند الف

311640

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل(انفرادی) موضوع بند ب

223660

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل (انفرادی) موضوع بند ج

201400

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017