برگزاری مجمع عمومی عادی انتخاب بازرس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت

Image result for ‫لوگوی انتخاب بازرس انجمن‬‎

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت 10صبح و جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 11 صبح با دستورات ذیل روز چهارشنبه 97/04/06به نشانی گرگان کوی طبیعت مسجد مزجیها تشکیل میگردد.

دستورهای مجمع عمومی عادی:

الف : گزارش هیات مدیره

ب : استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی

ج : انتخابب بازرس انجمن 

دستور های مجمع عمومی فوق العاده : اصلاح و بازنگری بند ب ماده 7 اساسنامه در خصوص میزان حق عضویت ماهیانه

لذا از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی دعوت بعمل می آید. لازم به ذکر میباشد افرادی که  داوطلب کاندیدای بازرسی میباشند می توانند درخواست کتبی خود را به انجمن صنفی ارسال نمایند.

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان گلستان

 

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017