فراخوان واگذاری کارت سلامت

به اطلاع مدیران دفاتر سطح استان گلستان به جز شهرستان گرگان می رساند با عنایت پیگیری هییت مدیره در خصوص واگذاری خدمت صدور کارت سلامت و اخذ موافقت اصولی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت واگذاری خدمت به دفاتر سراسر استان  مقتضی است حداکثر تاپایان تیرماه نسبت به شرکت در آزمون مجازی خدمت کارت سلامت مندرج درسامانه آموزش مجازی درگاه پیشخوان اقدام و پس از اخذ نمرات قبولی مورد انتظار درخواست خود را بصورت مکتوب و مهمور به مهر دفتر جهت اراپه خدمت جهت انجام اقدامات آتی توسط انجمن . ارسال نموده و پس از اخذ مجوز لازم نسبت به تهیه و خرید دستگاه چاپ PVC و سایر تجهیزات اقدام مقتضی را بعمل آورید . بدیهی لست به کلیه درخواستهای بعد از تاریخ فوق هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017