واگذاری خدمت عوارض خودروی شهرداری گرگان

به اطلاع مدیران دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهرستان گرگان می رساند نظر به پیگیری های مکرر هییت مدیره و دبیر محترم کارگروه استانی مبنی بر افزایش خدمت عوارض خودروی شهرداری گرگان از تعداد 2 دفتر و اخذ موافقت اصولی افزایش تعداد10 دفتر نیز پس از ابلاغ مناطق و مسیرهای مورد نیاز شهرداری گرگان اسامی کلیه دفاتر موجود در مناطق مذکور به کارگروه ارسال و پس از بررسی نهاپی و به استناد ارزیابی های بعمل آمده توسط کمیته بازرسی و نظارت کارگروه دفاتر انتخاب و مورد بازدید قرار گرفته و بدینوسیله به دفاتر مشروحه ابلاغ می گردد حداکثر تاپایان روز یکشنبه نسبت به تماس با شرکت همفکران جهت اخذ پسورد جهت شرکت در کارگاه آموزشی نیز اقدام و کاربران مرتبط با موضوع خدمت را بصورت مکتوب بمنظور ایجاد دسترسی به شرکت همفکران معرفی نیز نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر دفاتر موصوفه  نیز می توانند با دبیر انجمن صنفی تماس حاصل فرمایند : تلفن تماس 09101109002

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017