بررسی مشکلات دفاتر و توسعه خدمات توسط شرکت مخابرات

به اطلاع مدیران دفاتر سطح استان می رساند بنا به درخواست هییت مدیره از جناب آقای مهندس شهمرادی مدیرعامل محترم منطقه گلستان جلسه ای در روز یکشنبه 25/04/97 در دفتر مدیرعامل با حضور معاونت محترم تجاری شرکت مخابرات و مدیران ارشد استانی برگزار گردید و مصوبات ذیل توسط مدیرعامل محترم جهت اجرا به مدیران میانی شرکت مخابرات ابلاغ گردد:

1. مقررگردید در خصوص واریزی حق السهم تلفن همراه در سامانه جیرینگ مکاتبه ای با شرکت ارتباطات سیار ایران بمنظور شفاف سازی انجام پذیرد

2.مقرر گردید در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و همچنین 10 درصد حسن انجام کار تلفن ثابت و همراه کلیه دفاتر درخواست خود را بصورت مکتوب به

شرکت مخابرات اعلام و پس از ارایه تسویه حساب مالیاتی و اراپه مفاصاحساب کلیه دیون دفاتر پرداخت گردد

3.در خصوص پیگیری مشکلات پشتیبانی فنی اینترنت و اینترانت در هرشهرستان کارشناس شرکت مخابرات تعیین و بصورت ویژه پیگیری امور انجام پذیرد

4.در خصوص جذب بازار جدید و خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت و جهت تعاملات بیشتر تشکل صنفی با معاونت محترم بازاریابی جلسات ویژه برگزار نمایند

5. مقرر گردید در خصوص واگذاری و فروش اینترنت شرکت مخابرات در دفاتر استان اقدام مقتضی توسط طرفین صورت پذیرید.

6.مقرر گردید کلیه اسناد خدمات تلفن ثابت و همراه اول برابر ضوابط ابلاغی به شرکت مخابرات جهت بایگانی ارسال رسید اخذ گردد.

7.مقرر گردید در صورت مشاهده تخلفات پرسنل شرکت مخابرات بصورت مصداقی به همراه کلیه مستندات به مدیرعامل محترم جهت بررسی اعلام گردد

8.مقرر گردید بمنظور کنترل و نظارت متصدیان دفاتر سیستم گزارشگیری هات بیلینگ و طرح جامع مشترکین دسترسی دفاتر فعال گردد

9.مقرر گردید در خصوص سرویس جدید ارزش افزوده IP TV  دفاتر استان با شرکت مخابرات همکاری نمایند

10.مقرر گردید در خصوص طرحهای تشویقی تلفن ثابت و همراه ابزارهای لازم بدینمنظور توسط شرکت مخابرات جهت نصب در دفاتر استان تهیه گردد

11.مقرر گردید با عنایت به تعامل بسیار ویژه توسط مدیرعامل محترم جلسات مشترک بصورت منظم برگزار گردد

 

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017