الزام حضور مدیر در دفتر پیشخوان دولت در غیر اینصورت برابر آیین نامه جدید اعمال میگردد

الزام حضور مدیر در دفتر پیشخوان دولت در غیر اینصورت برابر آیین نامه جدید اعمال میگردد. جهت رویت جدول شماره یک نقض تعهدات بروی ادامه مطلب کلیک نمائید.

IMG 0001 1

 

IMG 000697

 

تماس با ما

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - خیابان شهدا - بین لاله سوم و پنجم -مجتمع آپادانا - طبقه دوم| کدپستی:45737-49136 | تلفکس : 32252541-017