09/27 1397

خبر فوری

به اطلاع مدیران دفاتر استان می رساند با عنایت به فرارسیدن مرحله پایانی واگذاری خدمت کارت سلامت بهداشت مقتضی است مدیران دفاتر متقاضی ارائه خدمت حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 97/10/06 نسبت به شرکت درآزمون مجازی از طریق درگاه کانون و  خرید دستگاه چاپ pvc و اعلام مشخصات دستکاه به دفتر انجمن اقدام نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر اسامی واجدین شرایط طی فهرست به دانشگاه علوم پزشکی معرفی و مهلت مقرر غیر قابل تمدید خواهد بود.