10/22 1397

خبر فوری

به اطلاع مدیران دفاتر استان می رساند نظر به پیگیری انجمن صنفی در خصوص پرداخت مابه التفاوت کارمزد پرداخت قبوض از درگاه بانک انصار مقتضی است دفاتری که از طریق این درگاه ارائه سرویس می نمایند مراتب همکاری خود را به اطلاع دفتر انجمن صنفی برسانند تا در این خصوص اقدامات لازم از سوی تشکل صنفی صورت پذیرد.