10/22 1397

عرض تسلیت

همکار عزیز و دوست گرامی جناب آقای امانی مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و آرزوی طول عمر و صبر برای بازماندگان آنمرحوم از خداوند منان مسئلت داریم.

هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گلستان